E-Fatura E-Arşiv Dönüşümleri

E-Dönüşüm Nedir?

e-Dönüşüm hizmetleri, teknolojinin ilerlemesi ile her geçen gün dijitalleşen dünyada hayatımızın her alanında yerini almaya başladı. Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılması, online imza kullanımı, işlemlerin ortak bir ağ üzerinden gerçekleştirilmesi vb. işlemlerin artışı ile birlikte, Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları bu bilgi ve hız dünyasında tüm hizmetleri şeffaflaştırarak işlemlerini güvenilir bir şekilde yapabilme imkanına kavuşuyor. Kağıt, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayabiliyorlar. Daha önce büyük işletmeler ile sınırlı olan e-dönüşüm artık küçük işletmeleri de içine alan, genel bir dönüşüm sürecini ifade etmektedir. e-dönüşüm hizmetleri konusunda sizlere kısaca bilgi vermemiz gerekirse;

E-Fatura

“e-Fatura ne demek?” sorusu kadar önemli olan arşiv hizmetleri de başlı başına sorun yaratan durumlardan biridir. Zira ileride ihtiyaç durumunda saklanması ve yeniden kullanması gerekebilen faturaların kaybolması ve saklanması başlı başına bir işçilik gerektirir. Bu yönü ile bakıldığında işletmelerin sorumluluklarını azaltan e-Fatura arşiv hizmetleri son derece faydalı işlemlerden biridir. e-Fatura işlemlerinin arşivi Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’na ait özel sistemde yer almaktadır. Sadece size ait işletmenin arşivini görüntüleme ve dilediğiniz durumlarda yeniden faturaları görüntülemeniz mümkün olabilmektedir. e-Fatura kullanımı ülkemizde her geçen gün artmaya devam eden işlemler arasında yer almaktadır. Ayrıca profesyonel işletmeleri de ön plana çıkartmaktadır. Bu sayede olası bir dolandırılma vakası ile karşılaşmanın da önünü kapatarak Türk ticaretini güvenli bir noktaya taşımaktadır.

E-Fatura Avantajları?

Şirketinizi fatura kaybı, fatura çıktısı alma ve kâğıt masrafı gibi sorunlardan kurtarmayı hedefler. Faturalarınızı dijital ortama taşıyarak zamandan ve iş gücünden tasarruf etmenizi sağlar.

Kâğıt fatura kullanırken fatura başı ödediğiniz masrafları e-Faturaya geçerek kuruşlara düşürebilirsiniz.

Faturalarınızı kendiniz tasarlayabilir, her faturayı farklı tasarlayarak duyuru ve reklamlarınızı faturanız üzerinden yapabilirsiniz.

Fatura arşiviniz 10 yıla kadar saklanır.

İstediğiniz zaman geriye dönük faturalarınıza erişebilirsiniz.

Kıtasoft e-Fatura sayesinde, bakım ve güvenlik gibi önemli güncellemeler ile uğraşmadan cep telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan, cihaz sınırlamanız olmadan sürekli güncel ve hızlı işlem yapabilirsiniz.

Fatura sınırlaması yaşamadan toplu olarak fatura gönderimi yapabilirsiniz.

E-Arşiv Nedir?

Sorusuna yanıt aradığınızda Gelir İdaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsadığını göreceksiniz. e-Arşiv sistemi ile hazırlanmış faturaların, alıcının ve göndericinin arasında güvenli bir şekilde ulaşması için geliştirilmiş bir sistemdir. Vergi Usul Kanunu VUK 509 hükümlerine göre, e-Arşiv kullanıcısı olabilmek için e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu vardır. e-Fatura ve e-arşiv fatura entegrasyonunuzu tamamladıktan sonra e-fatura kullanıcısı olmayan tüm müşterilerinize e-arşiv faturası gönderebilirsiniz.

e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında ise, elektronik ortamda oluşturulan fatura alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli aslını oluşturur ve düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. GİB’den e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı, elektronik ortamda muhafaza etmektedirler.

Arşiv Uygulaması Kapsamı

e-Arşiv Uygulamasından yararlanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara göre başvuru yapılması gerekmektedir. Yayınlanan son Tebliğ kapsamında, e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler;

Vergi Usul Kanunu (VUK 509) Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre, e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

VUK 509 Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine, e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.

Vergi mükellefi olmayanlara ise, e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunlu olmaktadırlar.

Başkanlık, gerek görmesi ve önceden haber vermesi halinde, bu madde hükmünün uygulamasında sektör ve mükellef grupları itibariyle özel izin verebilir, e-Arşiv Fatura formatında ve faturanın alıcısına teslim yöntemlerinde değişikliğe gidebilir.

E-İrsaliye Nedir? Neden E-İrsaliye?

Bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde, teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında önemli etkiler yaratmaktadır ve işlerimizi de büyük ölçüde etkilemektedir. e-Beyanname, e-Bildirge, e-Fatura derken şimdi de e-İrsaliye literatürümüze girmiş bulunmaktadır. e-Dönüşümün bir parçası olarak uygulamaya geçilen e-İrsaliye, kağıt ortamında düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesi yerine elektronik ortamda düzenlenmiş olan, elektronik ortamda alıcısına iletilen ve muhafaza edilen bir elektronik belgedir. Ancak e-İrsaliye uygulamasıyla yeni bir belge ortaya çıktığı düşünülmemelidir. Dijital ortamda düzenlenen irsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Kağıt formundan farklı olarak malı taşıyan aracın plaka bilgisi ile şoförün kimlik bilgilerini de içermektedir. Bu belge sayesinde alıcılar, malı teslim aldıklarında GİB sistemi üzerinden dönüş yaparak malın tamamına kabul ya da ret yanıtı verebilme imkanına sahip oldukları için teslimat işlemlerindeki kısmi kabul, iade ya da hatalardan kaynaklanan aksaklıklar satıcıya iletilebilmektedir.

Kimler e-İrsaliye kullanmak zorunda?

e-İrsaliye’nin malın fiili sevk işleminden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri üzerinden alıcısına başarılı olarak iletilmesi gerekmektedir. e-İrsaliye Uygulaması üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmeyen e-İrsaliye geçerli olmaz. Malın fiili sevki sırasında ise araç içinde e-İrsaliyenin bir çıktısının bulunması mecburidir. Fakat çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması mecburi değildir. e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce sevki yapılmış mallara e-Fatura düzenlenmiş olması durumunda, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.

e-Arşiv ve e-Fatura sisteminde olduğu gibi, e-İrsaliye’de UBL-2.1 standardı kullanılmaktadır. Kullanıcılar ise e-Faturada olduğu gibi e-İrsaliyede de ret veya kabul işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bunun yanında e-İrsaliyede farklı olarak kalem kalem ret verebilme imkanı da sağlanmıştır. e-İrsaliye düzenlenmesinin ardından önce GİB sistemine, ardından da kullanıcılara ulaşılacaktır. e-Fatura uygulamasında olduğu gibi sadece uygulamaya dahil olan kullanıcılar arasında düzenlenebilen e-İrsaliye, kapalı bir sistemde işlemektedir. Mali mühür ile onaylanan e-İrsaliye, satıcı tarafından GİB’e iletildikten sonra GİB tarafından kontrolü sağlanır ve elektronik ortamda alıcıya ulaştırılır.

e-Fatura’ya kayıtlı olan mükellefler, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye’ye geçmek zorunda olacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre; brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan tüm şirketlerin e-Fatura ve e-Arşiv faturaya geçmek zorundadır.

Verimliliği Arttırın

Üretkenliği arttırmanın tek yolu refahı arttırmaktır.

Resmi Muhasebe Kolaylık

E-Dönüşüm ile resmi muhasebenin firmanız üzerindeki yükünü ciddi oranda azaltabilirsiniz

Takip Edilebilirlik

E-Dönüşümün sonucu olarak ihtiyaç duyduğunuz her data artık bir kaç tık ile önünüzde.

Düzenli Ofis

Gönderilmeyi bekleyen ve ofisinizde kaos ortamı oluşturan matbu fatura karmaşasına son

Tasarruf Edin

Gereksiz harcanan enerji kaybedilen emektir.

İşgücü ve Zamandan Tasarruf

Fatura ve irsaliyelerinizin çıktı alınması zarflanması ve kargo süreçlerinden kurtulun, elbette bu iş için ayırdığınız iş gücünden de

Kırtasiye Giderleri

Ciddi orandaki kırtasiye giderlerini şirketinizdeki daha gerekli alanlara kaydırabilirsiniz.

Yarınlar İçin

Geleceğimizin teminatı yarınlarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için doğayı koruyun, koruyalım